Na vaš upit, o postupku obračuna carine i drugih prihoda državnog proračuna, te posebnih poreza (trošarina), vezanih uz uvoz novih motornih vozila podrijetlom iz Narodne Republike Kine u Republiku Hrvatsku, izvješćujemo kako slijedi: Carina se obračunava i naplaćuje primjenom carinske stope propisane u Uredbi o Carinskoj tarifi za 2007. godinu (Narodne novine br. 134/06.), na carinsku vrijednost robe. Carinska vrijednost robe utvrdit će se sukladno odredbama članaka 29. do 48. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99., 94/99., 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05. i 138/06.) i člancima 66. do 93. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Narodne novine br. 161/03., 69/06. i 5/07.). U članku 31. Carinskoga zakona propisano je da se za carinsku vrijednost robe uzima transakcijska vrijednost, a to je stvarno plaćena ili plativa cijena za robu koja se prodaje radi izvoza u carinsko područje Republike Hrvatske, što ispunjava uvjete iz članka 31. stavak 1. i usklađena je člancima 38. i 39. Zakona. U članku 38. i 39. Carinskoga zakona propisani su troškovi i izdaci koji ulaze u carinsku vrijednost odnosno koji ne ulaze u carinsku vrijednost (raspoređivanje inozemnih troškova prijevoza, pakiranja, osiguranja i sl.). Stvarno plaćena ili plativa cijena obuhvaća ...