U vezi vašeg upita o rizicima i mogućoj odgovornosti ako vam po osnovi vaše narudžbe iu inozemstva pristigne krivotvorena roba, izvješćujemo Vas da je postupanje carinskih službenika u vezi s krivotvorenom i piratskom robom regulirano Uredbom o provedbi carinskih mjera u vezi s robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva (Narodne novine br. 50/06. i 82/07.).

Međutim, s obzirom da iz upita nije jasno da li se radi o kupnji putem interneta ili o osobnom uvozu u putničkom prometu, te kolike bi bile točne količine i vrijednost robe koju se planira uvesti, nismo u mogućnosti reći da li bi se kod uvoza takve robe primjenjivale odredbe Uredbe ili ne.

Naime, Uredba se ne primjenjuje za robu nekomercijalne naravi koja se unosi u osobnoj prtljazi putnika, ako se unosi u propisanoj količini i vrijednosti, koja je sukladno važećim carinskim propisima oslobođena od plaćanja carine, te ako ne postoji sumnja da je namijenjena komercijalnom prometu. No, u svakom slučaju će se procjenjivati komercijalni karakter robe i ukoliko se utvrdi da se radi o količinama koje nisu za osobnu uporabu, takva roba podliježe postupanju po Uredbi.

Isto tako, roba kupljena preko interneta, te roba ...