Pojašnjenje u vezi postupanja prema tvrtki koja ima namjeru uvoziti razrjeđivač trgovačkog naziva Nitro Thinner tarifne oznake KN 3814 00 90 pakiran u limenke od 12 litara, a koji se koristi za razrjeđivanje premaza, odmašćivanje metala i za pranje pribora. Posebnosti postupanja u provedbi mjera nadzora nad kretanjem te raspolaganjem i korištenjem proizvoda iz tarifne oznake KN 3814 00 90 sa pojašnjenjem rizika i specifičnosti u odnosu na taj proizvod te obvezne radnje provjere i nadzora koje se moraju provoditi propisane su pod točkom 2.4. u Uputi o provedbi posebnih mjera nadzora na energentima, br. 42/16, KLASA: 011-02/16-03/42, URBROJ: 513-02-1710/1-14-1 od dana 18. svibnja 2016. Uputom o odobrenjima za poslovanje u trošarinskom sustavu prema Zakonu o trošarinama br. 1/16, KLASA: 011-02/16-03/1, URBROJ: 513-02-1710/1-16-1 od dana 10. veljače 2016. (link) točkom 11.6. navedene su posebnosti i postupanja s proizvodom iz tarifnog broja KN 3814 odnosno provođenje posebnih provjera i nadzora nad svim trošarinskim obveznicima uključujući i oslobođene korisnika trošarinskih proizvoda.

...