Vašim podneskom zatražili ste odgovore na nekoliko pitanja glede mogućnosti i procedura pri uvozu raznih predmeta od strane fizičkih osoba iz Kanade u Republiku Hrvatsku. Tako se jedno pitanje odnosi na mogućnost uvoza raznih poklona za svoje prijatelje i rodbinu, a koji bi se sastojali od ogrlica i naušnica (60 komada) i kravata iz Kanade (50 komada). Drugo pitanje odnosi se na mogućnost doseljenika-povratnika u RH, koji namjerava graditi kuću s kanadskim materijalom da li je oslobođen plaćanja uvoznih davanja, odnosno koje su u suprotnome stope carine i drugih davanja na isti, te gdje mora obaviti carinjenje. Treće pitanje odnosi se na procedure i eventualna davanja na plovilo koje kanadski državljanin kupuje u RH, obzirom da će ga izvesti iz RH, kao i da li ima pravo na povrat poreza ili dodatna davanja kod izvoza. I četvrto pitanje odnosi se na pravila uvoza osobnog automobila.

Nastavno na gornje upite, obavještavamo vas o sljedećem:

Unos robe od strane fizičkih osoba uvjetovan je okolnošću da iste smiju unositi samo one predmete nekomercijalne naravi koji će služiti osobnim potrebama te osobe, dakle ne može se unositi nesrazmjerna količina robe, koja ne služi isključivo osobnim potrebama putnika. Vrlo je upitno ...