Navodite da se namjeravate u dogledno vrijeme vratiti iz SAD-a u Republiku Hrvatsku te Vas zanima može li se za povratnike uvesti oslobođenje od plaćanja svih davanja na automobil prilikom uvoza ukoliko je isti već neko vrijeme u njihovom vlasništvu. Plaćanje posebnog poreza na motorna vozila regulirano je Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) i Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.). Posebni porez na motorna vozila je tzv. registracijski porez koji se plaća jednokratno prilikom prve registracije motornog vozila u RH, a obračunava se na temelju vrijednosti motornog vozila i emisije CO2 pri čemu se uzima u obzir pad vrijednosti rabljenog vozila. Povratnik ili osoba koja se preseljava u RH, koja unosi ili uvozi svoje motorno vozilo s namjerom registrirati ga i koristiti na cestama u RH, obvezna je podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila u nadležni carinski ured te platiti posebni porez na motorna vozila jer oslobođenje od plaćanja posebnog poreza gore navedenim osobama nije predviđeno spomenutim Zakonom.

...