Tražite informaciju o mogućnosti uvoza MAPACHO TOBACCO NICOTIANA RUSTICA 800 g za osobne potrebe osobe koja će predmetni proizvod koristiti u poljodjelstvu za suzbijanje nametnika i za čišćenje biljaka od bolesti, a na temelju dostavljene nam dokumentacije te dostupnih podataka sa internetskih stranica, mišljenja smo da predmetni proizvod ima status trošarinskog proizvoda – duhana za pušenje u smislu odredbe čl. 86. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 106/18.). Slijedom navedenog predmetni proizvod podliježe naplati trošarine u iznosu propisanom za ostali duhan za pušenje (600,00 kuna za 1 kg), kao i svim uvjetima i općim pravilima propisanim trošarinskim propisima koji se odnose na duhanske prerađevine – ostali duhan za pušenje. Dodatno ukazujemo da Zakon o trošarinama ne propisuje oslobođenje od plaćanja trošarine kada se denaturirane duhanske prerađevine koriste za industrijske ili hortikulturne svrhe. U vezi predmetne problematike nadalje napominjemo da se trošarina ne plaća kada fizička osobe iz treće države ili trećih teritorija u malim pošiljkama koje nisu komercijalne naravi besplatno šalje duhan za pušenje drugoj fizičkoj osobi u Republici Hrvatskoj. Ta besplatna pošiljka može sadržavati najviše 50 grama ...