U vezi Vašeg upita u kojem pitate da li je vaša tvrtka kao porezni zastupnik u Republici Hrvatskoj (za njemačkog uvoznika) obvezna registrirati se sukladno Zakonu o trošarinama za jedan od trošarinskih statusa prilikom uvoza (u postupku 42) proizvoda katrana tarifne oznake KN 2706 00 00 i koji je namijenjen krajnjem korisniku u Italiji, u nastavku odgovaramo. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14., 70/14., 157/14. i 8/15.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Člankom 83. stavkom 2. točkom 1. Zakona o trošarinama, energentima se u smislu Zakona smatraju između ostaloga i proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2701, 2702 i 2704 do 2715 te se sukladno toj odredbi proizvod tarifne oznake KN 2706 00 00 (katran) smatra energentom, a stavkom 8. istog članka Zakona propisano je da se trošarina plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje i ...