U vezi s vašim upitom možete li slobodno uvesti u Republiku Hrvatsku tendu za kuću, te koje formalnosti morate ispuniti, dajemo sljedeću obavijest: Fizičke osobe (domaće i strane) mogu uvoziti predmete za svoju osobnu uporabu. No, kad su strani državljani u pitanju, a uvoze predmete koji služe za opremanje kućanstva, tad moraju nekom ispravom carinskim službenicima dokazati da raspolažu stambenim prostorom. Naime, nedvojbeno je da pri uvozu primjerice bijele tehnike, namještaja i sl. strane osobe koje ne posjeduju stambeni prostor, najčešće preprodaji drugim osobama u RH, a to već potpada pod djelatnost trgovine, koju Zakon o trgovini ne dopušta ako se ne obavlja putem nekog registriranog oblika poduzetničke djelatnosti (obrta ili trgovačkog društva). Dakle, ako u konkretnom slučaju raspolažete stanom ili kućom (bilo u zakupu, bilo u vlasništvu), tad tendu možete uvesti, pri čemu će se sve carinske formalnosti okončati na graničnom prijelazu vašeg ulaska u RH (na granici se carinjenje može obaviti kad je vrijednost robe koju putnik sobom nosi do 5.000 kuna). Na temelju računa carinik će vam ispostaviti obrazac "Obračun uvoznih davanja" (dakle, putnik nema nikakvih obveza popunjavanja formulara), te vas uputiti da obračunatu carinu ...