Vezano uz Vaš podnesak u kome tražite mišljenje o obvezi plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića za praškasti vitaminski napitak koji planirate uvesti iz Makedonije, u nastavku se očitujemo. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona smatraju proizvodi navedeni u točkama 1. – 4. ovoga stavka, osim proizvoda koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodacima prehrani. Sukladno navedenom, činjenicu da se navedeni proizvod smatra dodatkom prehrani može se dokazati potvrdom, odnosno rješenjem Ministarstva zdravstva o uvrštavanju u program monitoringa u skladu s čl. 9. Pravilnika o dodacima prehrani (Narodne novine br. 126/13.) i Pravilnikom o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (Narodne novine br. 83/13.), u tom slučaju se ne smatra bezalkoholnim pićem iz čl. 4. st. 3. toč ...