Vezano za vaša pitanja o postupku uvoza plovila i prikolice za isto, koje namjeravate kao strani državljanin s odobrenim boravištem u Republici Hrvatskoj, koristiti za vlastitu razonodu, obavještavamo vas o slijedećem:

Uvozno carinjenje se obavlja pri carinarnici prema Vašoj adresi stanovanja u Republici Hrvatskoj i to putem nekog po Vama odabranog špeditera, koji će za Vaš račun obaviti potrebne procedure.

Taj postupak podrazumijeva prvo obavljanje provoznih formalnosti putem ovlaštenog otpremnika na graničnom prijelazu ulaska u RH, potom prijevoz robe do unutarnje carinske ispostave, na kojoj je potrebno ponovno angažirati otpremnika za podnošenje jedinstvene carinske deklaracije i carinjenje robe.

Napominjemo, da fizičke osobe, prema Zakonu o trgovini, mogu u Republiku Hrvatsku slobodno uvoziti samo predmete nekomercijalne naravi za svoje osobne potrebe i potrebe svojega kućanstva. Kada se radi o stranim državljanima koji nemaju uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, prema spomenutim trgovinskim i carinskim propisima, smatra se da će spomenuti predmeti služiti osobnim potrebama odnosne osobe samo ukoliko se podnese dokaz o vlasništvu stambenog prostora – kuće ili stana, ili odnosni stranac ima odobrenje boravka u RH (koje podrazumijeva raspolaganje stambenim prostorom).

Dakle, neophodno je predmetno plovilo i teretnu prikolicu ocariniti, dakle, pustiti ...