Obratili ste nam se upitom u vezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza optičkih niti iz inozemstva. Postavljate pitanje je li tuzemno društvo obvezno platiti porez na dodanu vrijednost prilikom uvoza u slučaju kada u Republici Makedoniji kupi optičke niti. Također, postavljate pitanje o tome pripadaju li optičke niti u kategoriju nekretnine ili se tretiraju kao roba za koju se pri uvozu plaća porez na dodanu vrijednost.

Prema odredbama čl. 2. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95. do 94/09., dalje: Zakon), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, oprema i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti te na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom podrazumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara.

Člankom 7. st. 5. Zakona propisano je da pri uvozu dobara porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga. Porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga.

Odredbama čl. 5. st. 1. Zakona propisano je da ...