U vezi vašeg pitanja o načinu uvoza opremljenih kontejnera iz Slovenije za potrebe uređenja odmarališta slovenskog društva skauta, kojemu je na korištenje dodijeljeno zemljište u Republici Hrvatskoj, obavještavamo vas o sljedećem:

Sukladno odredbama Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08 – 114/11., dalje: Zakon), uvoz određene robe koja ne predstavlja predmete za osobnu uporabu fizičke osobe, može obaviti isključivo registrirano trgovačko društvo ili trgovac pojedinac, odnosno druga pravna osoba. Prema čl. 4. navedenoga Zakona, uvoznik robe je trgovac, te druga pravna ili fizička osoba koja radi obavljanja registrirane djelatnosti uvozi robu u RH. Pri tome se obavljanje registrirane djelatnosti smatra obavljanje djelatnosti za koje je određena osoba registrirana u sudski registar sukladno Zakonu o sudskom registru. No obavljanjem djelatnosti neće se smatrati povremeno ili jednokratno obavljanje pojedinog posla, pa stoga ovdje, društvo skauta ne mora biti registrirano u RH kao podružnica strane pravne osobe.

Odgovarajuće tome, u konkretnom slučaju, obzirom da se radi o potencijalnom uvozu robe koja služi za jednokratno opremanje odmarališta slovenskog društva skauta, dakle strane pravne osobe – udruge, ovo društvo može biti i primatelj robe u carinskoj deklaraciji za puštanje robe u slobodan promet ...