Tražite pojašnjenje da li društvo "P" d.o.o. može uvesti nova vozila marke Mahindra za poznatog kupca u Republici Hrvatskoj koji bi ih preinačio u vučna vozila turističkih vlakova. Kako je iz dostavljene dokumentacije i fotografija vozila koja se namjerava uvesti razvidno da se radi o vrsti teretnog vozila s jednim redom sjedala i oblika karoserije - otvoreno s ceradom, zaključujemo da predmetno vozilo ne podliježe plaćanju posebnog poreza na motorna vozila. Navodite i da je Državni zavod za mjeriteljstvo izdao Vašem poslovnom partneru (kupcu) obavijest da se predmetna vozila mogu koristiti za proizvodnju uvodno spomenutih vučnih vozila te ističemo da sa stajališta Carinske uprave također ne postoje ograničenja vezana uz uvoz istih.

...