Tražite tumačenje trošarinskih propisa u slučaju uvoza naftnog bitumena tarifne oznake KN 2713 20 00 kojeg koristite u proizvodnji asfaltne mješavine. U privitku dopisa dostavljate rješenje Ministarstva financija Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak KLASA: UP/II-413-01/14-01/15 URBROJ: 513-04/15-04 od 27. veljače 2015. te mišljenje Ministarstva financija Središnjeg ureda KLASA: 410-19/13-03/176 URBROJ: 513-02-1752/2-14-2 od 10. ožujka 2014. U nastavku dajemo traženo tumačenje uz napomenu da pri tome ne možemo komentirati ili se očitovati na rješenje Ministarstva financija Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, budući da je postupak u tijeku. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14., 70/14., 157/14. i 8/15.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Člankom 83. st. 1. Zakona o trošarinama propisano je da su vrste energenata i električne energije određeni tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature sukladno čl. 2. t. 5. Direktive 2003/96/EZ ili prema svojstvima pojedinog proizvoda. Člankom 83. st. 2 ...