Mišljenja.hr

Uvoz naftnog bitumena za proizvodnju asfaltne mješavine

Datum objave: 24.04.2015., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 410-19/15-03/238

Tražite tumačenje trošarinskih propisa u slučaju uvoza naftnog bitumena tarifne oznake KN 2713 20 00 kojeg koristite u proizvodnji asfaltne mješavine. U privitku dopisa dostavljate rješenje Ministarstva financija Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak KLASA: UP/II-413-01/14-01/15 URBROJ: 513-04/15-04 od 27. veljače 2015. te mišljenje Ministarstva financija Središnjeg ureda KLASA: 410-19/13-03/176 URBROJ: 513-02-1752/2-14-2 od 10. ožujka 20..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak