U vezi vašeg upita da li se plaćaju carina i PDV pri uvozu mobilnog koncentratora kisika, kojega bi koristila osoba oboljela od fibroze, obavještavamo vas o sljedećem:

Prema važećoj Uredbi o carinskoj tarifi (Narodne novine br. 138/10.), stopa carine pri uvozu aparata za kisik za pomoć pri disanju oboljelih od fibroze iznosi 0%, neovisno iz koje se zemlje aparat uvozi i koje je podrijetlo robe. Oslobođenja od plaćanja PDV-a nema, dok primjena nulte stope može biti samo za implantate i druge medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a. Da li eventualno predmetni proizvod može biti smatran takvim pomagalom, očitovanje treba zatražiti od Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

No, obzirom da iz vašega upita nije razvidan način uvoza, naglašavamo kako je Zakonom o medicinskim proizvodima NN, br. 67/09), propisano da su medicinski proizvodi proizvodi od posebnog značaja za zdravstvenu zaštitu ljudi, te je za uvoz istih potrebno ispuniti niz dodatnih uvjeta, a radi osiguranja kvalitetnih i sigurnih medicinskih proizvoda. Tako s provodi upis u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda, ocjena sukladnosti, oznaka sukladnosti i upis u očevidnik, promet (uvoz i izvoz), i nadzor nad ...