Vezano za vaš podnesak kojime ste nam proslijedili upit čeških državljana, koji bi željeli u RH uvesti jedrilicu – jahtu, i tu je iznajmljivati svojim poslovnim partnerima, te ih zanimaju carinske procedure i davanja, obavještavamo vas o slijedećem:

U smislu Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08), obavljanje gospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj je moguće samo ukoliko je navedena pravna ili fizička osoba registrirana za navedenu djelatnost. To znači da pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje komercijalne djelatnosti sa sjedištem u inozemstvu, koje žele obavljati gospodarsku djelatnost na područje Republike Hrvatske, nužno moraju osnovati i registrirati tvrtku kod nadležnih tijela u RH.

Također ističemo da se u smislu carinskih propisa plovilo koje se nalazi pod stranom zastavom u hrvatskom carinskom području smatra stranom robom u privremenom uvozu. Privremeni uvoz reguliran je nacionalnim carinskim propisima ali i međunarodnom Konvencijom o privremenom uvozu – Istanbulska konvencija.

Sukladno Aneksu C Konvencije o privremenom uvozu, pravo na privremeni uvoz plovila, isključivo za osobnu uporabu uz oslobođenje plaćanja carine i poreza može se ostvariti uz ispunjavanje slijedećih uvjeta: prijevozna sredstva za privatnu uporabu (plovila) moraju biti registrirana na teritoriju različitom od teritorija privremenog uvoza, moraju biti registrirana na ime osobe sa ...