Mišljenja.hr

Uvoz energenata u postupku 42 i dodatna pojašnjenja u svezi primjene izjave o uvozu prilikom provedbe postupka uvoznog carinjenja energenata

Datum objave: 30.12.2015., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 410-19/15-03/549

Nastavno na naš dopis od 28.9.2015. Kl: 410-19/15-03/549, URBROJ: 513-02-1770/2-15-1, koji se referira na uočene pojavnosti protuzakonitog deklariranja energenata u postupku uvoza u svezi kojih su data pojašnjenja i upute za daljnje postupanje, slijedom upita ustrojstvenih jedinica, a sa svrhom ujednačenog postupanja u nastavku dajemo dodatna pojašnjenja u svezi postupanja pri uvozu energenata u postupku 42 s aspekta trošarinskih propisa, kao i dodatna pojašn..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati