U svezi Vašeg podneska zaprimljenog e-mailom 4. siječnja 2013. kojim postavljate upit o obvezama koje morate izvršiti za dobivanje duhanskih markica kako bi mogli uvoziti duhan za pušenje u Republiku Hrvatsku, u nastavku odgovaramo kako slijedi. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 83/09. i 111/12.) između ostaloga, uređen je trošarinski sustav oporezivanja duhanskih proizvoda koji se puštaju u potrošnju na području Republike Hrvatske, dok Provedbene odredbe za primjenu ovoga Zakona utvrđuje Pravilnik o trošarinama (Narodne novine br. 1/10.). Prema članku 33. Zakona o trošarinama i članku 29. Pravilnika o trošarinama svaka pravna ili fizička osoba koja posluje s trošarinskim proizvodima mora carinarnici nadležnoj prema sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije 8 dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugog događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu Zakona o trošarinama, na Obrascu PUR koji je tiskan u Prilogu 4. Pravilnika o trošarinama. Podnositelj prijave za upis u registar trošarinskih obveznika odlučuje, između ostaloga, i u kojem statusu trošarinskog obveznika želi poslovati, kao uvoznik duhanskih proizvoda i/ili u statusu trgovca ...