Tražite informacije vezane za uvoz duhanskih prera­đevina – cigareta, u odnosu na primjenu pravila troša­rinskog postupanja. Sukladno odredbama čl. 44. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.), svaka pravna i fizička osoba koja posluje s trošarinskim proizvodima mora carinsko uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili dru­gog događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu navedenog Zakona. Prijava za upis u registar trošarin­skih obveznika podnosi se na Obrascu PUR koji je ti­skan u Prilogu 19 Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 131/15.) i to isključivo elektroničkim putem korištenjem aplikativnog podsustava e-Trošarine. Podnositelj prijave za upis u registar trošarinskih obveznika odlučuje u kojem statusu trošarinskog obve­znika će li poslovati, u konkretnom slučaju, kao uvoznik i/ili u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladi­šta-trgovca. Ako se odluči za status ovlaštenog držatelja-trgovca, što znači da namjerava predmetne trošarinske proizvode nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet smještati u sustavu odgode plaćanja tro&scaron ...