U vezi s vašim traženjem informacija o zakonskoj regulativi koja omogućuje vjerskim zajednicama u RH uvoz razne robe za svoje potrebe bez plaćanja bilo kakvih uvoznih davanja, u nastavku se o ovoj problematici daju sljedeća objašnjenja: Uredbom Vlade RH o uvjetima i postupku plaćanja povoljnije carine pri uvozu robe koja se besplatno prima iz inozemstva (Narodne novine br. 44/00. i 20/01.), između ostaloga je bilo propisano oslobođenje od plaćanja carine na robu koja se besplatno prima iz inozemstva, a primatelji su humanitarne i neprofitne organizacije i ustanove, te tijela državne uprave i lokalne samouprave i koja je namijenjena za znanstvene, zdravstvene, kulturne, prosvjetne, socijalne, humanitarne i vjerske potrebe. Uredbom o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (Narodne novine br. 154/03. i 189/03.), a u nastavku na Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica su u čl. 29. preuzete odredbe gore spomenute Uredbe iz 2000., te se, između ostaloga i vjerske organizacije (kako katoličke, tako i druge) mogu pojaviti sa zahtjevima za ostvarivanjem oslobođenja od plaćanja carine pri uvozu određenih vrsta roba, koje kao donaciju primaju iz inozemstva, a namijenjene su za vjerske potrebe ovih organizacija (najčešće su to obredni predmeti ...