U svezi Vaše zamolbe za oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a pri uvozu humanitarne pomoći uvezene iz S. za potrebe Skloništa za …u K., a koju je Carinskoj upravi proslijeđena po Uredu Državne uprave u K. županiji dana 03. siječnja 2007. godine, obavještavamo Vas o sljedećem: Za robu koja prema Zakonu o humanitarnoj pomoći, a to su hrana, lijekovi, odjeća, obuća, posteljina i higijenske potrepštine, primatelji mogu biti isključivo hrvatske ili međunarodne humanitarne organizacije, registrirane u Republici Hrvatskoj, te odgovarajuće karitativne djelatnosti vjerskih zajednica. i to bez obzira da li se radi o uvozu robe po osnovi donacije ili uz plaćanja od strane humanitarne organizacije ili druge osobe hrvatskog prava. Sve ove pošiljke oslobođene su plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost. Oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja ostvaruje primatelj robe u Republici Hrvatskoj, podnoseći carinarnici akt o svojoj registraciji pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, transportnu ispravu, fakturu ili popis robe, te izjavu o donaciji. Kako Vam u konkretnom slučaju, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi nije moglo izdati odgovarajuću potvrdu iz razloga što niste registrirani kao humanitarna organizacija, kao jedina osnova za primjenu oslobođenja od uvoznih davanja preostao je članak ...