Vašim podneskom od 25. veljače 2009. godine, zatražili ste odgovor možete li i pod kojim uvjetima uvesti egzotične životinje – angolske zmije, koje bi željeli nabaviti kao kućne ljubimce.

Nastavno, obavještavamo vas o slijedećem:

Sukladno Washingtonskoj konvenciji o međunarodnoj trgovini zaštićenim vrstama divlje flore i faune (tzv. CITES konvencija), koju je do sada prihvatilo oko 150 država, zaštićeno je više od 8000 vrsta faune i oko 40.000 vrsta flore, te sve vrste faune i flore, koje se smatraju ugroženim i stoga zaštićenim vrstama, uopće ne smiju biti predmetom lova, korištenja ili trgovine, ili je neki od oblika raspolaganja tim vrstama uvjetovan posebnim odobrenjima tijela svake države, koje su nadležne za zaštitu biljnog i životinjskog svijeta.

Prema navedenoj konvenciji, sve vrste flore i faune obuhvaćene Aneksom I, zabranjeno je uzimati iz svog prirodnog staništa, koristiti, te trgovati njima, što uključuje i zabranu uvoza i izvoza.

Vrste flore i faune obuhvaćena Aneksima II i III konvencije moguće je uvoziti i izvoziti isključivo uz prethodno pribavljenu dozvolu nadležnih organa zemlje podrijetla.

Kako se radi o specifičnom usko specijaliziranom području zaštite određenih bilja i životinjskih vrsta, upućujemo vas da se za detaljnije ...