Dana 8. ožujka 2011. godine zaprimili smo Vaš pisani podnesak u kojem tražite mišljenje vezano uz postupanje kod uvoza aditiva i prilažete kopije jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD) za puštanje robe u slobodni promet i to JCD 46221/640/2301, 2302, 2303, 3792, 3794 i 3796/2011 po kojima su uvozno ocarinjeni aditivi iz tarifne oznake KN 3811 90 00 za primatelja INA d.d. Uz kopije JCD uz ostale dokumente prilažete i kopiju dijela odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta INA d.d..

Temeljem priložene dokumentacije vidljivo je da su aditivi za goriva iz tarifne oznake KN 3811 90 00 po JCD-ima 46221/640/2301, 2302 i 2303/2011 pušteni u slobodni promet uz Izjavu da nisu predmet oporezivanja sukladno Zakonu o trošarinama budući se dodaju mineralnim uljima, a po JCD-ima 46221/640/3792, 3794 i 3796/2011 pušteni u slobodni promet kao predmet oporezivanja i upućeni u sustavu odgode plaćanja trošarine u trošarinsko skladište uz Izjavu u smislu članka 89. Zakona o trošarinama.

Zbog različitih izjava glede tretmana aditiva, koje je priložio uvoznik, ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, zatraženo je očitovanje od INA-e d.d., a budući da se ista nije očitovala u roku ...