Zakon o posebnom porezu na motorna vozila objavljen je u Narodnim novinama br. 15/13., a stupa na snagu 14. veljače 2013. godine, osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu 1. svibnja 2013., te glavnine odredbi na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
  Ovim se Zakonom uređuje plaćanje posebnog poreza na motorna vozila koja su namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj.
Predmet oporezivanja su motorna vozila na koje nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj koja se registriraju sukladno posebnim propisima i to:
1. osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom
2. motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90
3. »pick-up« vozila s dvostrukom kabinom, neovisno ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.