Glede vašeg podneska u kojem ističete da bi željeli kupovati i uvoziti vina iz Australije, koji su uvjeti za uvoz i dalju trgovinu ovom robom te uvozna davanja, obavještavamo vas o sljedećem:

Pravne i fizičke osobe koje se žele baviti uvozom alkohola i alkoholnog pića moraju biti registrirane u RH za obavljanje trgovine i imati odobrenje za uvoz/izvoz alkohola i alkoholnih pića.

Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se Ministarstvu financija, Carinskoj upravi, Središnjem uredu u Zagrebu, Alexandera von Hunboldta 4/A.

Tvrtke moraju zahtjevu priložiti:

- originalni izvadak iz sudskog registra nadležnoga trgovačkog suda o upisu tvrtke u sudski registar za obavljanje djelatnosti trgovine, ne stariji od šest mjeseci, ili ovjerenu presliku izvatka;

- presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD-u);

- podatke o vrstama alkohola i alkoholnih pića: samo alkohol, alkohol i alkoholna pića, samo vino, samo rakija, vino i rakija i sl.

Trgovci pojedinci, tj obrtnici, moraju zahtjevu priložiti:

- ovjerenu presliku obrtnice;

- presliku rješenja o obrtu;

- potvrdu o carinskom broju (dobiva se u Središnjem uredu Carinske uprave).

Obične fizičke osobe koje nemaju registrirani obrt ne mogu obavljati uvoz vina, osim u putničkom ...