U vezi vaših pitanja o razlozima zahtIjevanja carinskih službenika za posjedovanje posebne potvrde-dozvole za uvoz izdane od Hrvatske agencije za telekomunikacije a pri primitku mini kompjutera ASUS, kada se u našim prodavaonicama bez izdane potvrde može naći isti takav uređaj, obavještavamo vas o sljedećem:

Radijska oprema i telekomunikacijska terminalna oprema obuhvaća proizvod ili njegovu sastavnicu koji omogućuje komunikaciju odašiljanjem i prijemom radijskih valova (npr. mobiteli, GPS uređaji, uređaji s Bluetooth-om, WLAN, Talkie-Walkie, dječje igračke na radijsko upravljanje, telefonski aparati, fax uređaji, prijenosna računala i sl.).

Navedena radijska oprema i telekomunikacijska terminalna oprema može se uvesti u RH uz ispunjavanje posebnih uvjeta sukladno Pravilniku o RiTT opremi (NN; br. 112/08). Prema ovom propisu, svaka pravna ili fizička osoba može uvesti (odnosno primiti) spomenutu opremu za vlastite potrebe bez pribavljanja potvrde Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, samo u slučajevima ako se taj konkretni uređaj-oprema već nalazi evidentiran u sklopu općeg odobrenja za radijsku i telekomunikacijsku opremu, i koja se nalazi u posebnoj bazi odobrenja navedene agencije na web stranicama www.hakom.hr.

Ukoliko se uvidom u spomenutu bazu odobrenja utvrdi da konkretni uređaj nije naveden (što mora obaviti uvoznik-primatelj, a ne carina), potencijalni ...