Mišljenje o uvjetima za zakonitu prodaju trošarinskih proizvoda na mjestima koja su određena kao tržnice i mjestima gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe, manifestacije i slično). Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 100/15.) izmijenjen je čl. 48. Zakona o trošarinama koji sada glasi: „(1) Trošarinskim obveznicima i svim drugim pravnim i fizičkim osobama dozvoljena je prodaja trošarinskih proizvoda na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe, manifestacije i slično) te na drugim mjestima, samo ako su ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeti propisani posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode. (2) Fizičke i pravne osobe koje upravljaju poslovanjem tržnica, trgovačkih centara te koje organiziraju prigodno trgovanje, kao i nadležna tijela jedinica lokalne samouprave obvezni su osigurati da se na tržnicama, prostoru trgovačkih centara i mjestima prigodne prodaje u svemu poštuju odredbe ovoga Zakona te su obvezni onemogućiti njegovo kršenje. (3) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.“ Trošarinski obveznici i sve druge ...