Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti temeljem odluke inozemnog tijela

Datum objave: 10.06.2016, Klasa: 410-01/16-01/1340, Porezna uprava

Vezano za priznavanje uvećanog osobnog odbitka osoba s invaliditetom kojima je invalidnost utvrđena u inozemstvu, odgovaramo kako slijedi. Prema mišljenju Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda KLASA: 410-01/14-01/177, URBROJ: 513-07-21-01/14-2 od 19.02.2014. (link) navedeno je da se ne može uskratiti dokazna snaga javne isprave izdane od tijela druge države prije negoli se stranka pozove da tu ispravu ovjeri prema Zakonu o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (Narodne novine broj 53/91), no najprije treba utvrditi ispunjava li porezni obveznik uvjete propisane materijalnim zakonom na temelju kojeg želi ostvariti određena prava. Odredbom propisanom člankom 36. stavkom 2. točkom 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14., 143/14. i 136/15.; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da rezidenti mogu uvećati osobni odbitak u visini od 0,3 osnovnog osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom,  dok je točkom 4. istoga stavka propisano uvećanje osobnog odbitka u visini od 1,0 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice