Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za gospodarstvo, Odsjek za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo dostavio nam je upit u kojem traži pojašnjenje o načinu na koji se utvrđuje tržišna vrijednost poljoprivrednog zemljišta kod prenamjene zemljišta prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s obzirom na različito postupanje Ispostave Porezne uprave Zaprešić i Ispostave Porezne uprave Velika Gorica. Uputom Središnjeg ureda - Porezne uprave o utvrđivanju tržišne vrijednosti odnosno početne cijene poljoprivrednog zemljišta, koja je tržišna cijena na području gdje se zemljište nalazi prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu Kl.: 320-01/02-01/23 Ur. br.: 513-07/02-1 od 14. listopada 2002. propisano je da će prema odredbama Zakona, Porezna uprava obavljati između ostalog i poslove utvrđivanja tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u postupcima promjene namjene zemljišta. Kako se prema odredbama Zakona visina naknade, kod promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, određuje u iznosu 5% tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta koju utvrđuje nadležna Porezna uprava, Uputom je i navedeno da će se utvrđivati tržišna vrijednost poljoprivrednog zemljišta, a na način na koji se i inače provodi u postupcima utvrđivanja poreza na promet nekretnina ...