Mišljenje vezano na određivanje trošarinskog statusa proizvoda "LIKERSKO VINO" u smislu Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.). Prema dostavljenim podacima navedeno alkoholno piće proizvedeno je tehnologijom proizvodnje likerskog vina sukladno čl. 12. Zakona o vinu (Narodne novine br. 96/03., 25/09., 22/11., 55/11., 82/13. i 14/14.) vrenjem masulja uz dodatak vinskog destilata i sadrži volumni udio stvarnog alkohola od 18,8%vol. S aspekta poznavanja robe i dostavljene dokumentacije, mišljenja smo da navedeno alkoholno piće udovoljava definiciji za međuproizvode iz čl. 57. Zakona o trošarinama, s obzirom da se predmetno alkoholno piće razvrstava u tarifnu oznaku 2204 te sadrži volumni udio alkohola veći od 1,2%vol. ali ne veći od 22%vol. Dalje, predmetno  alkoholno piće ne udovoljava definiciji za vina iz čl. 55. Zakona o trošarinama te definiciji za ostala pića koja se dobivaju vrenjem osim piva i vina iz čl. 56. Zakona o trošarinama  jer ne udovoljavaju propisanom uvjetu da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem. Slijedom navedenog, čl. 60. st. 4. Zakona o trošarinama propisano je da se trošarina na međuproizvode s volumnim udjelom ...