Na upit Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, glede primjene članka 42. stavak 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br 117/93., 69/97., 33/00., 127/00., 59/01. i 117/01.), prema kojem obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku, dajemo slijedeće mišljenje: U postupku utvrđivanja poreza na tvrtku pravnih i fizičkih osoba za 2002.godinu, isključit će se slijedeći porezni obveznici:    1. porezni obveznici nad kojima je pokrenut odnosno okončan postupak likvidacije - TIM 901    2. pravne osobe, koje su prestale biti porezno aktivne, a nisu podmirile svoje obveze - TIM 903 Skrećemo pozornost, da je potrebno izvijestiti sve Ispostave da izvrše potrebne provjere glede ispravnosti razvrstavanja poreznih obveznika po navedenim timovima. Fizičke osobe, koje su imale registriranu djelatnost obrta, slobodnih zanimanja i slične, a koje su prestale obavljati djelatnost, a nisu podmirile svoje obveze - TIM 900 -, neće se posebno isključivati iz postupka utvrđivanja poreza na tvrtku za 2002.godinu. Navedene fizičke osobe uz provedenu odjavu poduzetničke djelatnosti, ne mogu biti niti unijete u aplikaciju poreza na tvrtku.

...