Na upit osobe A , o utvrđivanju poreza na kuću za odmor, nastavno odgovaramo. Člankom 35. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) uprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01.) propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća odmor. Člankom 36. stavka 1. navedenog Zakona propisano je da se porez na kuće za odmor plaća se od 5,00 do 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Visinu poreza na kuće za odmor propisuje svojom odlukom općina ili grad. Općina ili grad propisuju visinu poreza na kuće za odmor ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor. Shodno navedenom, porez na kuću za odmor utvrđen u iznosu do 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine u skladu je sa odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. S odgovorom upoznajte podnositelja upita.

...