Od porezne obveznice M. M. primili smo upit o utvrđivanju poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2002., odnosno o načinu utvrđivanja ukupnog godišnjeg osobnog odbitka. Porezna obveznica je u 2002. ostvarila dohodak od nesamostalnog rada: plaću (za mjesece siječanj do rujan) i mirovinu od 1. rujna 2002., te je uplatila premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 100,00 kn. Porezna obveznica smatra da je u privremenom poreznom rješenju pogrešno utvrđen ukupni godišnji osobni odbitak, te je stoga utvrđen porez na dohodak za 2002. s razlikom za uplatu. Člankom 29. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.), koji se primjenjivao pri utvrđivanju poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2002. godinu, propisano je da tuzemni porezni obveznici mogu od ukupnog iznosa ostvarenog dohotka, za svaki mjesec razdoblja za koje se utvrđuje porez, odbiti osnovni osobni odbitak u visini od 1.250,00 kuna. Tuzemnim poreznim obveznicima se kod ostvarene mirovine priznaje osobni odbitak u visini mirovine ostvarene u poreznom razdoblju, a najviše do 2.500,00 kuna mjesečno. Porezna obveznica ostvarila je mirovinu od 1. 9. 2002. do 31. 12.2002. godine ...