​Porezni obveznik iz dostavnog spiska, obratio nam se upitom u kojem navodi da je u 2011. godini bio vlasnik vozila Fiat Punto kojeg je 26. srpnja 2011. prilikom kupnje novog vozila zamijenio po principu "staro za novo". S obzirom na to da je u 2011. godini platio porez u cjelokupnom godišnjem iznosu za Fiat Punto, a u 2012. godini za novo vozilo dobio dva porezna rješenja (za dio 2011. i 2012.) traži pojašnjenje o načinu utvrđivanja poreza na cestovna motorna vozila te ima li pravo na povrat poreza plaćenog za Fiat Punto za razdoblje od 26. srpnja 2011. do 31. prosinca 2011. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Obveznici plaćanja poreza na cestovna motorna vozila prema odredbama članka 17. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.) su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla. Prema članku 19. stavak 2. navedenog Zakona pri promjeni vlasništva cestovnog motornog vozila tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila ako je taj porez ...