Porezni obveznik iz dostavnog spiska, postavio je upit o načinu utvrđivanja poreza na cestovna motorna vozila, s obzirom na to da je vlasnik motocikla od ožujka 2011. te osobnog automobila od ožujka 2012. godine a porez mu je utvrđen u cjelokupnom godišnjem iznosu. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Obveznici plaćanja poreza na cestovna motorna vozila prema odredbama članka 17. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.) su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla. Prema članku 19. stavak 2. navedenog Zakona pri promjeni vlasništva cestovnog motornog vozila tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku. Članak 19. stavak 3. istog Zakona propisuje da ako je tijekom kalendarske godine nabavljeno novo motorno vozilo, vlasnik tog vozila plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije nabave vozila. Slijedom navedenog, porez na cestovna motorna vozila plaćaju vlasnici registriranih osobnih vozila i motocikla. Evidenciju vlasnika registriranih vozila vodi Ministarstvo unutarnjih poslova (dalje u tekstu: MUP) te ...