​Primili smo dopis poreznog obveznika iz dostavnog spiska, u kojem se traži uputa o postupanju vezano uz utvrđivanje poreza na cestovna motorna vozila u slučaju suvlasništva osobnog automobila. U nastavku se očitujemo kako slijedi. Člankom 17. stavkom 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00.,  59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.) propisano je da su obveznici plaćanja poreza na cestovna motorna vozila su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla. Slijedom navedenog, prema citiranim odredbama Zakona obveznici plaćanja poreza na cestovna motorna vozila su vlasnici osobnih automobila i motocikla. Temeljem navedenog proizlazi da u slučaju kada je osobni automobil u suvlasništvu više osoba, svaki suvlasnik obveznik je plaćanja poreza na cestovna motorna vozila u visini koja odgovara njegovom suvlasničkom dijelu. Molimo da odgovor proslijedite podnositelju upita iz dostavnog spiska.

...