U svezi zahtjeva za davanjem suglasnosti na vaše mišljenje da osnovicu za obračun članarine turističkim zajednicama za kategoriju građana koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu čini iznos iz Obrasca EP Evidencija o prometu naveden u stupcu »Iznos računa« umanjen za iznos paušalnog iznosa boravišne pristojbe, u nastavku odgovaramo:

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured se mišljenjem, Klasa: 410-01/07-01/60, Ur. broj: 513-07-21-01/07-6 od 15. listopada 2007. godine (link) i mišljenjem, Klasa: 410-01/05-01/207, Ur. broj: 513-07-21-01/05-8 od 25. listopada 2005. godine (link) očitovao da su građani iznajmljivači obvezni podnijeti Obrazac TZ radi obračuna članarine turističkim zajednicama u rokovima za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak. Osnovica za obračun članarine turističkim zajednicama je, u pravilu, promet iskazan u Evidenciji prometa.

Člankom 5.c Zakona o boravišnoj pristojbi (Narodne novine br. 27/91., 109/93., 30/94., 35/95. – proč. tekst, 64/00., 42/05. i 68/07.) propisano je da građani koji su registrirani za pružanje usluge smještaja u domaćinstvu sukladno propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste ...