U svezi zahtjeva za tumačenjem zakonskih odredbi na temelju kojih se utvrđuje kriterij – osnovica za obračun članarine turističkim zajednicama za kategoriju građana koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu, u nastavku odgovaramo: Člankom 28. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 138/06.) propisano je da ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba koja nije obrtnik ili trgovac pojedinac. Prema članku 12. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine br. 35/95. i 52/95.), članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati pravna i fizička osoba koja obavlja ugostiteljsku djelatnost uključujući i usluge građana u domaćinstvima. Obveznici plaćanja članarine razvrstani su u skupine ovisno o djelatnostima koje obavijaju. Djelatnost flusluge građana u domaćinstvima« razvrstana je u prvu skupinu – fizičke osobe, stoga građani koji ostvaruju prihode od pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvima plaćaju članarinu po stopama propisanim za prvu skupinu i za pripadajući razred turističkog mjesta. Prema članku 16. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, osnovica za obračun članarine pravnoj i fizičkoj osobi jest ukupni prihod ostvaren djelatnostima određenim ovim Zakonom. Ukupni prihod, u smislu Zakona, čine svi prihodi koje je pravna i fizička osoba dužna iskazati u računu dobiti i gubitaka prema članku 18. Zakona o računovodstvu (Narodne ...