Na upit Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama o načinu utvrđivanja porezne osnovice za utvrđivanje poreza na promet nekretnina, odnosno da li u poreznu osnovicu za utvrđivanje poreza na promet nekretnina ulazi i vrijednost komunalne infrastrukture, nastavno odgovaramo. Člankom 9., st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97.) propisano je da je osnovica poreza na promet nekretnina tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Pod tržišnom vrijednošću nekretnine smatra se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku stjecanja, s obzirom na stanje i fizička svojstva nekretnine. Shodno navedenom, osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost u trenutku stjecanja, dok u tržišnu vrijednost ulazi i vrijednost zemljišta kao i svota naknade za komunalno uređenje zemljišta.

...