Grad iz dostavnog popisa postavio nam je upit o utvrđivanju osnovice poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) pri isporuci građevinskog zemljišta. U upitu se navodi da je Grad upisan u registar obveznika PDV-a te da prodaje građevinsko zemljište za koje je izdana dozvola o gradnji. Odlukom o uvjetima za raspolaganje zemljištem u Poduzetničkoj zoni definirana je poticajna cijena od 5,00 kuna po kvadratnom metru, dok prema procjeni ovlaštene osobe tržišna cijena iznosi 30,00 kuna po kvadratnom metru. Nadalje, u upitu se navodi da Grad investitoru prodaje zemljište po poticajnoj cijeni, a ukoliko investitor ne ispuni ugovorene uvjete obvezan je platiti razliku između poticajne i tržišne cijene zemljišta. U slučaju neispunjenja ugovornih uvjeta investitor je obvezan platiti i ugovornu kaznu te nije dužan vratiti zemljište Gradu. Postavili ste pitanje je li Grad obvezan obračunati PDV na razliku u cijeni u slučaju da investitor ne ispuni ugovorene uvjete. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. točki 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) ...