Primili smo upit od javnog trgovačkog društva za porezno savjetništvo „C“ iz R. u svezi utvrđivanja porezne osnovice u slučaju ustupanja potraživanja za to specijaliziranom društvu. U dostavljenom upitu je navedeno kako „kartičarska kuća“ planira svoja potraživanja ustupiti specijaliziranom društvu, pri čemu bi za iznos ugovorenoga diskonta dobili ulazni račun. Nadalje, prema navodima iz upita, u prethodnom poreznom razdoblju za predmetna potraživanja je knjižen ispravak vrijednosti potraživanja kao porezno nepriznati rashod poslovanja jer nije bio ispunjen uvjet iz članka 9. Zakona o porezu na dobit. Stoga su u upitu postavljena pitanja da li se u konkretnom slučaju osnovica poreza na dobit može umanjiti za iznos ustupljenih potraživanja, te da li je ugovoreni diskont porezno priznati rashod ako se potraživanje od 100 kuna ustupa za 10 kuna, odnosno uz diskont od 90%.

Temeljem navedenoga u nastavku dajemo odgovor.

Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08. i 80/10.) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona.

Članak 6. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na ...