Vezano uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. i 175/03. - dalje: Zakon) i poslove utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa i iznosa doprinosa obveznicima koji obavljaju samostalnu djelatnost uz istovremeno radni odnos ili neku drugu djelatnost ili uz korištenje prava na mirovinu daju se upute o načinu postupanja u nastavku. Pitanja vezana uz ovu skupinu obveznika doprinosa utvrđena su: - člankom 3., t. 5. Zakona kojim je uređeno da se drugom samostalnom djelatnosti smatra djelatnost obrta, slobodnog zanimanj a i poljoprivrede i šumarstva kada se te djelatnosti obavljaju uz neku osnovnu djelatnost, radni odnos ili uz korištenje prava na mirovinu te djelatnosti iz čl. 15., st. 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. do 30/04.), - člankom 4., t. 40. Zakona kojim je uređeno da je osiguranik s osnove druge samostalne djelatnosti koji, prema propisima o oporezivanju dohotka, dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, obveznik doprinosa i plaćanja doprinosa na osnovicu prema čl. 9.a Zakona, - člankom 9.a Zakona kojim je uređeno da je osnovica za obračun doprinosa na osnovicu, obvezniku koji obavlja drugu samostalnu djelatnost, dohodak utvrđen ...