Porezni obveznik iz dostavnog spiska, obratio nam se upitom u kojem traži tumačenje jesu li fizičke osobe koje temeljem odobrenja nadležnog ureda državne uprave u županiji obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje sukladno odredbama Zakona o obrtu (Narodne novine br. 73/93. do 40/10.), obveznici plaćanja poreza na tvrtku prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.) i odluke o općinskim porezima. U nastavku odgovaramo kako slijedi. Člankom 42. stavkom 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je da su obveznici poreza na tvrtku ili naziv pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti. Odredbama članka 1.b Zakona o obrtu propisano je da fizičke osobe mogu obavljati djelatnosti iz članka 1. navedenog Zakona i kao domaću radinost ili sporedno zanimanje samo osobnim radom. Domaću radinost ili sporedno zanimanje ne može obavljati osoba koja obavlja registriranu samostalnu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja prema posebnim propisima ili samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje dohodak ili dobit utvrđuje na temelju poslovnih ...