Na upit Grada Hrvatska Kostajnica, o primjeni odredaba Ugovora o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate prihoda jedinica lokalne samouprave i uprave sklopljenog u veljači 1997. godine između Grada Hrvatska Kostajnica i Ministarstva financija Republike Hrvatske, te o dostavi podataka potrebnih za utvrđivanje poreza, u nastavku odgovaramo. Člankom 42. stavak 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine br. 59/01.) propisano je da Porezna uprava može obavljati poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom županijskih, općinskih ili gradskih poreza, na temelju propisa što ga donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave. Na temelju navedenog članka Zakona ministar financija u Narodnim novinama br. 79/01. daje načelnu SUGLASNOST da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza, a temeljem propisa (odluke) što ga donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave. Točkom 3. Suglasnosti propisano je da će Porezna uprava obavljati utvrđivanje poreza na osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni dostaviti porezni obveznici prema zakonskim odredbama i podataka koje su Poreznoj upravi dužne dostaviti nadležne županijske, općinske ili gradske službe. Člankom 38.e stavak ...