U vezi upita gosp. Z. M. o načinu obavljanja dopunskog posla izrade računalnih programa i zahtjeva za izdavanjem pismenog rješenja za obavljanje honorarnih poslova od Ministarstva financija, u nastavku odgovaramo: Člankom 5. st. 1. i 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/03.) propisano je da je autorsko djelo originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. Autorska djela jesu osobito jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi). Člankom 32. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se drugim dohotkom smatra razlika između svakoga pojedinačnog primitka prema st. 2., odnosno st. 3. ovoga članka umanjen za propisane izdatke iz st. 4. i 5. ovoga članka. Člankom 32. st. 3. t. 2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima prema st. 1. ovog članka osobito smatraju, između ostalog, autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava. Pri utvrđivanju ove vrste drugog dohotka poreznim obveznicima priznaju se izdaci u visini 30% ostvarenih primitaka sukladno ...