U svezi upita gđe A. B. iz S. za obrazloženjem o načinu obavljanja djelatnosti stečajnih upravitelja, u nastavku odgovaramo: Člankom 20. st. 1. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/ 96.,29/99.,129/00.,123/03.,197/03.) propisano je da za stečajnog upravitelja može biti imenovan samo odvjetnik, odvjetnički ured koji ima financijsko-ekonomskog savjetnika ili član javnog trgovačkog društva upisanog u sudski registar za obavljanje djelatnosti stečajno upraviteljske službe koji ima visoku stručnu spremu (VII/I stupanj) i položen stručni ispit za stečajnog upravitelja. Člankom 18. st. 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar poreznih obveznika poreza na dohodak. Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju: samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti. Člankom 32. st. 3. toč. 11. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se drugim dohotkom smatraju ostali posebno nenavedeni primitci u ovom ...