Obratio nam se g. M. M. sa sljedećim upitom: porezni obveznik obavlja djelatnost iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te mu je po toj osnovi za 2005. godinu za 20 kreveta koje iznajmljuje doneseno porezno rješenje i utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Dana 5. siječnja 2006. godine porezni obveznik podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu Prijavu u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, obzirom daje u 2005. godini ostvario vrijednost obavljenih usluga veću od 85.000,00 kuna. Porezni obveznik podnio je i Prijavu u registar obveznika poreza na dohodak zbog obveze utvrđivanja dohotka od imovine ostvarenog od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima na način propisan za samostalnu djelatnost na temelju propisanih poslovnih knjiga. Postavlja se pitanje obveze otvaranja obrta za navedenu djelatnost kao uvjeta za upis u registar obveznika poreza na dohodak. U nastavku odgovaramo: Odredbama članka 29. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da porezni obveznik koji dohodak od imovine ostvaruje izdavanjem u najam ili zakup nekretnina i pokretnina, iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima ...