U svezi s upitom dr. V. B. o statusu njegove privatne specijalističke ordinacije za maksilofacijalnu kirurgiju registrirane od 31. listopada 2003. godine kao grupna privatna praksa u djelatnosti zdravstva s privatnom specijalističkom ordinacijom za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje dr. J. G., u nastavku odgovaramo: Ministarstvo zdravstva izdalo je Rješenje o odobrenju za rad u grupnoj privatnoj praksi 31. listopada 2003. pod nazivom “Privatna specijalistička ordinacija za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje J. G., dr. med. spec. anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja i privatna specijalistička ordinacija za maksilofacijalnu kirurgiju V. B., dr. med., spec. za maksilofacijalnu kirurgiju”, kojim je promijenilo prvotno Rješenje V. B. od 1. lipnja 1999. godine prema kojem se privatna praksa obavljala pod nazivom “Specijalistička ordinacija za maksilofacijalnu kirurgiju V. B., dr. med., spec. za maksilofacijalnu kirurgiju”. Iz navedenog proizlazi da dr. V. B. i dr. J. G., prema Zakonu o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02. i 163/03.), od 31. listopada 2003. godine ostvaruju dohodak zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti. Odredbama čl. 27., st. 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da ako više fizičkih osoba ostvaruje dohodak zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti (supoduzetništvo), svaka ...