Nastavno na odgovor Ministarstva financija, Carinske uprave, Središnjeg ureda Kl: 410-19/15-12/158, URBROJ: 513-02-1760/4-15-2 od 19. studenoga 2015. o određivanju poreznog statusa mliječnih proizvoda koji ne podliježu plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića, postavili ste upit ostvarujete li pravo na povrat plaćenog posebnog poreza i kako postupiti budući da ste na predmetne proizvode plaćali poseban porez na bezalkoholna pića, a što smo u izravnom kontaktu saznati od dana ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Kako bi se utvrdio ispravan obračun posebnog poreza na bezalkoholna pića za navedeno razdoblje predlažemo da se obratite Vašem nadležnom carinskom uredu sa zahtjevom za utvrđivanje činjeničnog stanja bitnog za ispravan obračun posebnog poreza te je potrebno navesti Vaše podatke za koje smatrate da je nastao pogrešni obračun, po nazivima proizvoda, količinama, mjesecima i obračunatim iznosima, a carinski ured će utvrditi stvarno činjenično stanje i donijeti odluku.

...