Glede Vašeg upita vezanog za tumačenje odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13.), odgovaramo kako slijedi; Glede upita hoće li Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi utjecati na standardnu trgovačku praksu „prvo punjenje“ na način da je potpuno ili dijelom ograničava ili zabranjuje, odgovaramo da će Zakon utjecati na standardnu trgovačku praksu samo u onom dijelu gdje se ograničavaju rokovi plaćanja u poslovnim transakcijama na 360 dana. Mišljenja smo da se „prvo punjenje“ može se smatrati ugovorom o robno trgovačkom kreditu. Ugovorom o robno trgovačkom kreditu može se smatrati svaki ugovor o nabavi robe i/ili pružanju usluga kojim se u pisanom obliku ugovara rok plaćanja duži od 60 dana ali nikako duži od 360 dana, uz nepostojanje okolnosti iz stavka 5. članka 14. Zakona i uz jasno izraženu volju stranaka da sklapaju ugovor o robno trgovačkom kreditu. Vezano za upit je li potrebno da dužnik (distributer), u svakoj situaciji izda sredstvo osiguranja tražbine koje ima učinak ovršne isprave odgovaramo da prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za mogućnost ugovaranja dužeg roka plaćanja više se ne traži uvjet davanja zadužnice ...